31.1.05

"Pitääks kokeessa osata nää filosofit?"

"Mites, kun me ei tällä kurssilla oikein käyä läpi näitä filosofeja, niin pitääkö ne osata kokeessa?"

Kyllä kokeessa pitää osata ulkoa koko kirja, mutta sen kokeen nimi on Helsingin yliopiston pääsykoe. Kun itse tuota yliopisto-opiskelun vaikeinta rituaalia kävin läpi, sain ilon muistaa koekirjan kuvatekstin sivulta x. Muistin! Mutta en muista enää. Sen sijaan muistan periaatteen ja hahmotan väkevästi pääsykokeen tietokäsityksen: toista älä ajattele. Tosin pääsykokeen seulan läpäisseet saivat sitten ajatella ja soveltaa.

Haaveeni on, että filosofian lukiokurssini loppukoe voisi olla sinulle mielekäs oppimistapahtuma, joka avaisi sinulle näkymän siihen, mitä ja millä tavalla olet oppinut kurssilla tavoiteltuja asioita. Erityisen merkittävänä pidän omaa oivallustasi siitä, mitä kurssilla tavoitellaan. Miksi näitä asioita opiskellaan?

Filosofit kertovat ja vastaavat jokainen tavallaan. Sinun kannattaa kuunnella heitä. Mutta herää epäilemään ulkoa tietämisen tarvetta. Kuuntele, kysy, ryhdy juttusille. Tartu kummallisuuksiin. Kysy! Kokeile erilaista tapaa "suorittaa" kurssi: portfolio tai kirja mukana kokeessa.

Esa Saarisen uusi filosofia! -kirja ilmestynyt

Esa Saarinen innostaa ajattelemaan ja harjoittamaan filosofiaa. WSOY:n kustantaman kirjan visuaalinen (Marjaana taittaja-Virta) ilme ei puhuttele aivan jokaista, mutta jos kokeilet heittäytymistä, jos seuraat kirjan ensi sivuja, voit löyttää jotain uutta oivallista!

Kuuntele, mitä Esa Saarinen sanoo: "Joku saattaa innostua ajattelamaan. Joku saattaa innostua ajattelemaan itsenäisesti. Omaperäisesti, yllättäväsi. Hän yhdistelee mielessään toisiinsa asioita, jotka on kuvitellut erillisiksi. Hän hahmottaa mielessään kokonaisuuden, jonka valossa totuudet virittyvät uuteen säihkyvään loistoon. Hän ajattelee: harjoittaa filosofiaa." Ihan mikä vain ajattelu ei ole säihkyvää filosofiaa, mutta miksi ei? Tutki, ota selvää, ihmettele!

"Onko tämä hyvä kirja?"

Opiskelijan huomio: "Luin Descartes'n filosofiaa Sofian maailmasta ja ymmärsin, mistä oli kysymys." Itse sanoisin, että ymmärtäminen on kovin suhteellista, mutta suosittelen norjalaisen kollegan (uskonnon ja filosofian opettajan, nyk. vapaan kirjailijan) Jostein Gaarderin menestysteosta Sofian maailma. Kirja on kirjoitettu nuorille lukijoille, mikä ei kuitenkaan himmennä sen oivalluksia. Parasta kirjassa on kyky avata filosofiaa aloittelijalle. Kehyskertomus ei ehkä tarjoa välitöntä samastumiskohdetta aikuislukiolaiselle (Sofia on nuori, 14-vuotias). Gaarder osaa havainnollistaa monta kummastuttavaa filosofian käsitettä ilahduttavan havainnollisesti. Ota asenne ja lue. Kirja ei ole oppikirja, mutta jos Alberto saa sinut ajattelemaan Sofian mukana, jotain oivallista oivallusta voi tapahtua. (Kurkkaa kriittisempää suhdetta teokseen otsikon linkistä: niin&näin!)

29.1.05

Filosofian kurssin suorittaminen?

Eräitä opiskelijoita vähän arvelutti tuleva koe. Kokeen tarkoitus ei ole mitata ulkomuistia, sillä koko kurssin tarkoitus ei ole päntätä päähän kirjan tietoja. Koe mittaa ajattelun rakenteita ja monipuolisuutta (toki tietoja tarvitaan). Samaa asiaa voit osoittaa muullakin tavoin kuin perinteisellä kokeella. Voit neuvotella vaihtoehtoisista suoritusmahdollisuuksista kanssani. Useimmat kurssilaiset osallistuvat loppukokeeseen. Sen vaihtoehtona on portfolio ja suullinen kuulustelu. Loppukokeessa voit myös valita vaihtoehdon, jossa oppikirja saa olla mukana kokeessa (tästä on sovittava ENNEN loppukoetta). Ota yhteys minuun toiveittesi kanssa hyvissä ajoin ennen loppukoetta.

Idealismin dualismi ja aistimaailman epätodellisuus

Alla yksityiskohta Rafaelin maalauksesta Ateenan koulu (1510-1511), Platon ja Aristoteles.


Kirjassa Filosofia Prima, sivulla 34 sanotaan, että "Maailmankuvan kannalta idealismi merkitsi dualistista jakoa muuttuvaiseen aistimaailmaan ja muuttumattomaan järjen ideoiden maailmaan. Koska jälkimmäiset olivat tosiolevaisia, huomio kääntyi vain todennäköisyyksiä saavuttavasta luonnon tarkastelusta ihmissielun ideoihin ja järjen mahdollisuuksiin."

Opiskelijan kysymys: "Tarkoittaako tämä tosiaan sitä, että havaintomaailma ei ole todellinen?"

Kyllä Platon käsitti näin. Hänen mukaansa ideamaailma oli todellinen ja muuttumaton. Havaitseehan meistä jokainen, kuinka kastelematon kukka lakastuu ja muuttuu rumaksi. Ideoitten maailmassa täydellisen kukan idea on aina yhtä loistava ja muuttumaton. Platonia kiusattiin kysymällä, onko ideoitten maailmassa myös ruman ideaa. Kahtiajako (dualismi) oli Aristotelen mielestä ongelmallista. Hän asettuikin eri linjalle opettajansa kanssa. Tutki, miten hän käsitti todellisuuden luonteen.

"Pitääkö nämä kaikki osata?"

Oppikirjan yksinäinen opiskelu oli herättänyt kysymyksen siitä, pitääkö kaikki kirjassa esitetty osata kokeessa. Kehotan sinua ensimmäiseksi pohtimaan, miksi lukiossa opiskellaan filosofiaa, vieläpä ensimmäinen kurssi kaikille pakollisena. Tavoitteena ei missään tapauksessa voi eikä saa olla se, että muistaisit ulkoa koska Aristoteles eli. Toki on tärkeää laajentaa yleissivistystään filosofian historialla. Mutta mitä filosofia voi parhaimmillaan antaa lukio-opiskelijalle?

Eräs etäopiskelijoista muisti: "Eikö sana filosofia tarkoita jotain tiedon rakastamista?" Sana filosofia tulee kreikan kielen sanoista viisauden rakastaminen. Viisaus voi olla muutakin kuin ulkoa muistettuja tietoja. Viisaus, kuten filosofia, on myös taitoa. Filosofian kohdalla itse pidän tärkeimpänä asiana ajattelun taidon kehittämistä.

Mitä lukiolainen ja jokainen opiskelija voi saada filosofian opiskelusta? Kyvyn analysoida ja kyvyn argumentoida? Kaikessa opiskelussa on hyötyä siitä, että osaa analysoida asioiden rakenteita ja kysymysten sisältöjä. Kaikessa opiskelussa on hyötyä siitä, että osaa esitää hyviä perusteluja väitteilleen tai arvioida toisten väitteitä.

Tietoa filosofiasta voisi mieltää englannin sanan 'know' avulla: opimme tunnistamaan asioita ja osaamme jotain (know how). Suomessa on yritetty käyttää sanaa tietämys, kun viitataan sekä tietoihin että taitoihin. Filosofia on sekä tietämistä että taitamista. Siksi filosofian etäopiskeluun liittyy tietty ongelma. Sinun pitäisi harjoittaa filosofiaa jonkun kanssa, jotta oppisit sitä.

Filosofian kurssin opiskelu

Eilen etäopiskelijoitten tunnilla tuli esille muutama todella tärkeä asia filosofian opiskelusta yleensä ja erityisesti filosofian etäopiskelusta. Siksi päätin aloittaa uudentyylisen filosofian opiskelun tuutorointimuodon eli tämän sivun. Tervetuloa filosofian ihmeelliseen maailmaan ihmettelemään yhdessä.