29.1.05

Filosofian kurssin suorittaminen?

Eräitä opiskelijoita vähän arvelutti tuleva koe. Kokeen tarkoitus ei ole mitata ulkomuistia, sillä koko kurssin tarkoitus ei ole päntätä päähän kirjan tietoja. Koe mittaa ajattelun rakenteita ja monipuolisuutta (toki tietoja tarvitaan). Samaa asiaa voit osoittaa muullakin tavoin kuin perinteisellä kokeella. Voit neuvotella vaihtoehtoisista suoritusmahdollisuuksista kanssani. Useimmat kurssilaiset osallistuvat loppukokeeseen. Sen vaihtoehtona on portfolio ja suullinen kuulustelu. Loppukokeessa voit myös valita vaihtoehdon, jossa oppikirja saa olla mukana kokeessa (tästä on sovittava ENNEN loppukoetta). Ota yhteys minuun toiveittesi kanssa hyvissä ajoin ennen loppukoetta.