29.1.05

"Pitääkö nämä kaikki osata?"

Oppikirjan yksinäinen opiskelu oli herättänyt kysymyksen siitä, pitääkö kaikki kirjassa esitetty osata kokeessa. Kehotan sinua ensimmäiseksi pohtimaan, miksi lukiossa opiskellaan filosofiaa, vieläpä ensimmäinen kurssi kaikille pakollisena. Tavoitteena ei missään tapauksessa voi eikä saa olla se, että muistaisit ulkoa koska Aristoteles eli. Toki on tärkeää laajentaa yleissivistystään filosofian historialla. Mutta mitä filosofia voi parhaimmillaan antaa lukio-opiskelijalle?

Eräs etäopiskelijoista muisti: "Eikö sana filosofia tarkoita jotain tiedon rakastamista?" Sana filosofia tulee kreikan kielen sanoista viisauden rakastaminen. Viisaus voi olla muutakin kuin ulkoa muistettuja tietoja. Viisaus, kuten filosofia, on myös taitoa. Filosofian kohdalla itse pidän tärkeimpänä asiana ajattelun taidon kehittämistä.

Mitä lukiolainen ja jokainen opiskelija voi saada filosofian opiskelusta? Kyvyn analysoida ja kyvyn argumentoida? Kaikessa opiskelussa on hyötyä siitä, että osaa analysoida asioiden rakenteita ja kysymysten sisältöjä. Kaikessa opiskelussa on hyötyä siitä, että osaa esitää hyviä perusteluja väitteilleen tai arvioida toisten väitteitä.

Tietoa filosofiasta voisi mieltää englannin sanan 'know' avulla: opimme tunnistamaan asioita ja osaamme jotain (know how). Suomessa on yritetty käyttää sanaa tietämys, kun viitataan sekä tietoihin että taitoihin. Filosofia on sekä tietämistä että taitamista. Siksi filosofian etäopiskeluun liittyy tietty ongelma. Sinun pitäisi harjoittaa filosofiaa jonkun kanssa, jotta oppisit sitä.