10.2.05

Tarkennuksia vielä portfolio-ohjeisiin

Jos haluat pohdiskella asioita rauhassa, voit palauttaa portfolion neljännen jakson lopussa. Muutamalla opiskelijalla on ollut hienoja oivalluksia: pohdintakysymyksiä voi käsitellä myös muiden ihmisten kanssa, toinen opiskelija keskustelee teemoista puolisonsa kanssa ja toinen järjestää teemakeskusteluja työpaikan kahvitauoille. Näiden keskustelun tuotokset sitten liitetään osaksi portfoliota. Mukaan tulee toki aiheen käsittelyä myös filosofisten lähteiden avulla. Filosofiassa keskustelulla on tärkeä rooli ja siksi nämä ideat ovat hieno tapa korvata etäopiskelusta puuttuva elementti.

Portfolion pitäisi olla ulkomuodoltaan ehyt esitys ja siisti. Jonkinlainen etusivu, sisällyksen esittely, otsikointi ja lähteet sopii tuohon kaavaan, toki omia variaatioita voi aina luoda. Mittaa portfoliolle kertyy vähintään 12 tekstisivua ja nuo muut sivut. Portfolio EI tarkoita pelkkiä vastauksia tehtäviin, vaan oma ajattelu ja asian opiskelu pitää tuoda jollakin tavalla esille.

2.2.05

Portfolio-ohje

Portfolion teet seuraavaan tapaan:
1. Sovit kanssani, että kurssin suorituksesi on portfolio. Asiasta pitää sopia joko puhelimitse, sähköpostilla tai koululla. Tekstiviesti ei sovellu sopimiseen.
2. Jokaisesta kurssilla käsitellystä kahdestatoista teemasta on 4-5 vaihtoehtoista kysymystä, löydät ne joko monisteesta (luokiteltu moniste, ei se, joka jaettiin kaikille kurssitehtävän tekemistä varten) TAI löydät kysymykset aihepiireittäin kurssin verkkosivuilta. Jokaisen oppitunnin teeman kohdalla on selostusta ja lopussa kysymykset (missä en ole ehtinyt selostusta tekemään, on pelkät kysymykset). Valitset siis yhden kysymyksen, jonka avulla tutkit kutakin aihetta. Toteuta vastaus omalla tyylilläsi, mutta niin, että siinä on sekä tiedollista, itsenäistä ajattelua että jotain omaa oppimistasi kuvaavaa. Ilmaisu saa mielellään olla luova, mutta sisällön osuus on tärkeä.
3. Tutustu portfolion yleisohjeisiin. Portfolioon voit liittää myös kuvia, muistiinpanojasi tai muuta aiheeseen liittyvää. Esitysmuoto voi olla paperilla tai digitaalisena.
4. Kysy heti apua minulta, jos jokin asia kummastuttaa. Yleensä sähköposti on nopein.
5. Käytä oppikirjan lisäksi mielellään muita lähteitä. Kurssisivuilta löydät hyvän lähdeluettelon ja lisämateriaalista verkkolähteitä.
6. Palauta opintoportfolio viimeistään viimeisenä koepäivänä tai muuna sovittuna päivänä.
7. Jos koko kurssi arvioidaan portfoliotuotoksen perusteella, suoritukseen kuuluu suullinen osuus, joka sovitaan sen jälkeen, kun olet palauttanut työsi. Kurssiarvioinnin saat suullisen osuuden jälkeen. Arvioinnin painotukset näet portfolion yleisohjeista.

1.2.05

Kurssin suorittaminen opintoportfoliolla

Portfolion suoritustavakseen valinnut kurssilainen perusteli valintaansa sähköpostissaan: "Portfolion laatiminen vaikuttaa haastavalta, mutta samalla mielekkäältä tehtävältä. Tulee pohdittua omaa maailmankuvaa ja harjoiteltua paitsi aineistoaineiden kirjoittamista, myös omien ajatuksien esittämistä paperilla. Toivottavasti onnistun tyydyttävästi." Juuri näin kannattaa asettaa itselleen omista lähtökohdista oppimisen tavoite ja motivoida itse itseään. Tärkeää myös uskoa omiin onnistumisen mahdollisuuksiin. Lue lisää portfolio-ohjeista.