2.2.05

Portfolio-ohje

Portfolion teet seuraavaan tapaan:
1. Sovit kanssani, että kurssin suorituksesi on portfolio. Asiasta pitää sopia joko puhelimitse, sähköpostilla tai koululla. Tekstiviesti ei sovellu sopimiseen.
2. Jokaisesta kurssilla käsitellystä kahdestatoista teemasta on 4-5 vaihtoehtoista kysymystä, löydät ne joko monisteesta (luokiteltu moniste, ei se, joka jaettiin kaikille kurssitehtävän tekemistä varten) TAI löydät kysymykset aihepiireittäin kurssin verkkosivuilta. Jokaisen oppitunnin teeman kohdalla on selostusta ja lopussa kysymykset (missä en ole ehtinyt selostusta tekemään, on pelkät kysymykset). Valitset siis yhden kysymyksen, jonka avulla tutkit kutakin aihetta. Toteuta vastaus omalla tyylilläsi, mutta niin, että siinä on sekä tiedollista, itsenäistä ajattelua että jotain omaa oppimistasi kuvaavaa. Ilmaisu saa mielellään olla luova, mutta sisällön osuus on tärkeä.
3. Tutustu portfolion yleisohjeisiin. Portfolioon voit liittää myös kuvia, muistiinpanojasi tai muuta aiheeseen liittyvää. Esitysmuoto voi olla paperilla tai digitaalisena.
4. Kysy heti apua minulta, jos jokin asia kummastuttaa. Yleensä sähköposti on nopein.
5. Käytä oppikirjan lisäksi mielellään muita lähteitä. Kurssisivuilta löydät hyvän lähdeluettelon ja lisämateriaalista verkkolähteitä.
6. Palauta opintoportfolio viimeistään viimeisenä koepäivänä tai muuna sovittuna päivänä.
7. Jos koko kurssi arvioidaan portfoliotuotoksen perusteella, suoritukseen kuuluu suullinen osuus, joka sovitaan sen jälkeen, kun olet palauttanut työsi. Kurssiarvioinnin saat suullisen osuuden jälkeen. Arvioinnin painotukset näet portfolion yleisohjeista.