7.5.05

Portfoliolla tasokkaaseen oppimiseen

Hienoihin oppimistuloksiin pääsivät ne opiskelijat, jotka valitsivat portfolion kurssisuorituksen työmuodoksi. Portfolio vaatii paljon, mutta myös antaa paljon. Tekijät olivat selvästi kehittäneet omaa ajatteluaan. Minä havaitsin, että portfolio-ohjeissani on edelleen kehittämisen varaa. Portfolio ei ole sama, kuin kurssitehtävien kooste. Se ei edelleenkään käy ohjeista riittävän hyvin ilmi. Miksi portfoliota käytetään opiskelumuotona? Siksi, että sen avulla oppija ja samalla opettaja voivat havaita oppimisprosessin etenemisen. Sinä tekijänä voit oivaltaa oppineesi jotain paljon monipuolisemmalla tavalla kuin kurssikokeen koepaperia tuijotellessasi. Portfolioon on siis tavoitteena saada myös omaa opiskelua kuvaava aineisto ja tekstiä.

Eräs portfolion tekijä kuvailee filosofian opiskelun mielekkyyttä:
Opiskelen juuri yliopiston pääsykokeisiin, ja koen, että filosofian opiskelusta ja pääsykoekirjan lukemisesta on ollut hyötyä molemmissa aineissa. Filosofia on niin laaja alue, että minua auttoi kun sain näkökulman siihen, jota soveltaa. Toisaalta taas uusien asioiden opettelu on helpompaa, kun tietää mistä kaikki käsitteet ja ajatusmallit ovat tulleet, ja miksi.

Jotenkin minulle filosofia on hyvin haastavaa, mutta samalla myös mielekästä. En välttämättä ole kaikesta samaa mieltä kuin Platon tai Nietzsche, mutta on joka tapauksessa hyödyllistä tietää, mitä kaikkea olemme heiltä perineet ja ennen kaikkea; kuinka paljon olemme edistyneet ja kuinka paljon on matkaa vielä kuljettavana, ennen kuin voimme sanoa "viisas viisas ihminen."


Juuri tuon kaltaista omaa opiskelua pohtivaa tekstiä voit myös liittää portfolioosi. Eikä tietenkään tekstin tarvitse olla myönteistä ihastelua. Yhtälailla tärkeää on tuntea ja tunnustaa opiskelun tuska ja vaikeudet. Siitä tuskastahan esimerkiksi tämä filoblogi syntyi.