9.8.06

Kari Väyrynen: Ympäristöfilosofian historia

Kari Väyrysen teos Ympäristöfilosofian historia maaäitimyytistä Marxiin kokoaa yhteen luontoa ja luontosuhteita koskevaa ajattelua esihistorialliselta ajalta 1800-luvun lopulle asti. Kirja on ensimmäinen systemaattinen suomenkielinen luontokäsitysten kartoitus. Väyrynen liittää luontokäsitykset aikansa tuotannolliseen ja yhteiskunnalliseen taustaan ja osoittaa tietoisuuden ympäristösuhteiden ongelmista olleen jo pitkään tärkeä osa kulttuurista itseymmärrystämme.

niin & näin verkkokauppa